Ettestad.com

Historie

Historie

Det som i dag er fire gårder var for endel hundre år siden én gård. Den sto nær grensa mellom Oppistua og Nedistua, og ble delt en gang i siste halvdel av 1600-tallet. Skarstøl ble skilt ut fra Nedistua på slutten av 1870-tallet. Snartvika ble skilt ut fra Oppistua på slutten av 1940-tallet. I tillegg var det mange husmannsplasser i området, og de fleste er enten bebodde småbruk eller ferieplasser i dag.

Nedenfor er samlet endel generelle historiske opplysninger som gjelder for Ettestad hentet fra ulike kilder på nettet. I menyen på venstre side kan du finne mer detaljert informasjon om hver enkelt gård og plass.

Fra O.Ryghs serie "Norske Gaardnavne":

b.7, s.12
40. Ettestad. Udt. æ2ttsta. -- Attrestad 1585. [Efterstadt
ASt. 80]. Ettestad 1593. 1604.1/1. Ettestad med Snertevig 1665.
Ettestad 1723.

Uden ældre og bedre Former end de bevarede kan intet sikkert siges
om Navnets Oprindelse. Da de øvrige Navne paa -stad paa disse Kanter
(GN. 43. 45) indeholde et Mandsnavn som 1ste Led, ligger det nærmest at
tænke paa Forklaring af et saadant ogsaa her. Der synes da blot at frem-
byde sig det mythiske Navn Eitill, som dog efter nogle Stedsnavne at
dømme ogsaa maa have været brugt som virkeligt Navn. Af dette forklares
saaledes Etterstad i Aker (a Eitilstaðum DN. VI 183 c. 1341), udt.
é2tter-, ældre ei2ter-, og Yttersø i Hedrum (Øtelsrud RB. 50), udt. y2ttersø.
En saadan Forklaring vilde dog være meget usikker. Andre Muligheder
kunde tænkes, men vilde være lige usikre Gjetninger. -- Navnet "Snertevig"
maa staa i Forbindelse med Navnet paa et ovenfor Ettestad liggende Vand
Snartvand, vel gjennem et deraf dannet Bækkenavn Snerta; Snerta heder
nu en Elv i Y. Rendalen. Om Snart- i Stedsnavne se nærmere under Fyres-
dal GN. 1.

Mer om bustadnavn: Ettestad | Skarstøl | Snartvika | Portil | Fjellet | Støyl | Sundet | Bråten | Bastnes

Jordebok for Telemark og Numedal 1615


Lp.nr. Gard Gml. namneform Sokn Prestegjeld Eigarpart Eigar Bustad ? Skatt Merknad
406 Ettestad Ettestadt Tørdal Dr 3 h Gunnar Olufsson Drangedal   1+2 sk  
407 Ettestad Ettestadt Tørdal Dr 1 t Vigleik Åmtveit Brunkeberg      
679 Ettestad Aatrestadt Tørdal Dr 1 t Vigleik Tveitan Lunde   1 sk  

 


Gårdsmatrikkelen for 1886

Bruksnr Gammelt løpenr Bruksnavn Brukers navn Skyld i Mark-Øre Skyld i Daler-Ort-Skilling Merknad
1 87a Ettestad Halvor Knudsen 10-17 5-1-14-0  
2 87b Skarstøl Elling Knudsen 1-26 0-3-7-0  
3 88 Ettestad Peder Jørgensen 12-19 5-4-21-0  

 

 

Matrikkelutkastet av 1950

40 Ettestad Skyld  Eier Merknad
1 Ettestad 8 mark 90 øre  Knut O. Ettestad  
2 Skarstøl 1 mark 26 øre  Liv Skarstøls dødsbo  
3 Ettestad 8 mark 68 øre  Per K. Ettestad  
4 Ettestad transformator 0 mark 01 øre  Dr.dal komm. E.verk  
5 Bastnes 0 mark 25 øre  Gunda O. Ettestad  
6 Sundet 0 mark 14 øre  Åshild Vrålstad  
7 Nordre Bastnes 0 mark 41 øre  Jørgen A. Vogsland Nedre Bastnes (overstrøket)
8 Bråten 0 mark 12 øre  Odd Klokkarvold  
9 Ettestad 3 mark 50 øre  Olav K. Ettestad  
10 Storbråte 0 mark 18 øre  Aslaug Nordbø Storbråten (overstrøket)
11 Bastnes østre 0 mark 17 øre  Torvald Bastnes  

 

Folketellinger

Tellingsår: 1782

Ettestad 1 (nedistua)

Prestegjeld Sokn Matr. namn Bustad Førenamn Etternamn Alder Merknad
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Ettestad No.1 Erich Erichsøn 60 Ektemann. Død
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Ettestad No.1 Anna Torbiørnsdatter 56 Hustru
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Ettestad No.1 Jørgen Erichsøn 22 Sønn
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Ettestad No.1 Aaste Erichsdatter 20 Datter
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Ettestad No.1 Ole Østensøn 16 Tjener. Fremed og Uconfirmeret
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Ettestad No.1 Gunder Larsøn 14 Tjener
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Ettestad No.1 Aase Andersdatter 17 Tjener


Ettestad 2

Prestegjeld Sokn Matr. namn Bustad Førenamn Etternamn Alder Merknad
Drangedal Strand Roden Ettestad No.2 Ettestad No.2 Niels Tordbiørnssøn 51 Ektemann
Drangedal Strand Roden Ettestad No.2 Ettestad No.2 Mari Halvorsdatter 48 Hustru
Drangedal Strand Roden Ettestad No.2 Ettestad No.2 Halvor Nielsøn 20 Sønn
Drangedal Strand Roden Ettestad No.2 Ettestad No.2 Jørgen Nielsøn 16 Sønn. NB Uconfirmeret
Drangedal Strand Roden Ettestad No.2 Ettestad No.2 Isach Nielsøn 14 Sønn
Drangedal Strand Roden Ettestad No.2 Ettestad No.2 Aase Nielsdatter 18 Datter
Drangedal Strand Roden Ettestad No.2 Ettestad No.2 Ingri Nielsdatter 6 Datter


Portil

Prestegjeld Sokn Matr. namn Bustad Førenamn Etternamn Alder Merknad
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Portil Anders Asbiørnsøn 34 Ektemann
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Portil Anna Andersdatter 50 Hustru
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Portil Tellev Andersøn 12 Sønn
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Portil Kari Andersdatter 10 Datter
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Portil Synnev Andersdatter 3 Datter
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Portil Asbiørn Olsøn 78 Enkemann. Lægdslem
Drangedal Strand Roden Ettestad No.1 Portil Gunild Andersdatter 54 Enke. Lægdslem

 

Tellingsår: 1801

Ettestad

Amt Prestegjeld Sokn Gard
Bratsberg Drangedal Tørredal Annex Ettestad
Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
Oppistua:
Jørgen Jørg Mand 56 I første ægtesk. Bonde, gaard beb.   M
Sigeri Ericsdtr Hds kone 61 I andet ægtesk.     K
Jørgen Jørg Deres sønner 19 Ugivt     M
Gunder Jørg Deres sønner 14       M
Laurantz Olen Tjeneste folk 20 Ugivt     M
Sønneve Andersdtr Tjeneste folk 23       K
Tore Michelsdtr Tjeneste folk 20       K
Oppistua? Passer iflg. Drangedalssoga til å være eldste sønnen til Jørgen Jørgenson over.
Thor Jørgenen Mand 34 Begge i første ægtesk. Bonde, gaard beb.   M
Thone Jørg.dtr Hds kone 27 Begge i første ægtesk.     K
Jørgen Thoren Deres børn 7       M
Jørgen   Deres børn 4      ''junior'' M
Sigeri Thorsdtr Deres børn 2       K
Elias Jensen Tjeneste folk 20 Ugivt     M
Anne Gunnulsdtr Tjeneste folk 17       K
Inger Olsdtr Tjeneste folk 19       K
Nedistua:
Torbiørn Ericen Mand 52 I andet ægtesk. Bonde, gaard beb.   M
Kari Torbiørns Hds kone 51 I første ægtesk.     K
Jørgen Torb.en Hds søn 23 Ugivt     M
Liv Ingvoldsdtr Kon. br. dr. 13       K
Kiøstol Sørenen Tjen.dr. 20 Ugivt     M
Anne Michelsdtr Tjen. piger 19       K
Maria Johnsdtr Tjen. piger 26       K


Portil

Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus
Bratsberg Drangedal Tørredal Annex Portil
Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Anders Asbiørnsen Mand 76 I andet ægteskab Huusmd med jord M
Anne And.dtr Hds kone 71 I første ægtesk.   K
Aase Andersdtr Hds dott. 38 Ugivt   K
Liv Andersdtr Kon. søster 69 Enke 1ste gang Arbejder for føde K


Bastnes

Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus
Bratsberg Drangedal Tørredal Annex Bastenæs
Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Kjønn
Aslac Torjusen Mand 47 I første ægtesk. Huusmd med jord M
Asbær And.dtr Hds kone 47 I første ægtesk.   K
Torjus Aslacsen Deres sønner 13     M
Anders Aslacsen Deres sønner 9     M
Lars Aslacsen Deres sønner 7     M

 

Tellingsår: 1865

Nedistua

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift
8 131 Wraalstad og Fjeldgaardene Torrisdal Drangedal Ettestad 87 1
Hestar Stort kveg Får Geit Svin Kveite Bygg Blandkorn Havre Poteter
2 9 33 5 3 1/8 5 1/2 1 1/2 7
Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad
Halvor Knuds. Husfader Gaardbruger og Selveier g 29 m Drangedals Prgj.
A. Thomine Aslaksd. hans Kone   g 27 k Drangedals Prgj.
Johanne M. Halvorsd. deres Datter   ug 2 k Drangedals Prgj.
Liv T. Halvorsd. deres Datter   ug 1 k Drangedals Prgj.
Thomas Niels.   Tjenestekarl ug 24 m Bø Prgj.
Thorbjørn Thorbjørns.   Tjenestekarl ug 16 m Drangedals Prgj.
Ingebor Halvorsd.   Tjenestepige ug 24 k Drangedals Prgj.
Aase M. Pedersd.   Tjenestepige ug 19 k Drangedals Prgj.
Gunhil M. Halvorsd.   Tjenestepige ug 12 k Drangedals Prgj.
Knud Thomas. hans Fader Føderaadsmand g 62 m Drangedals Prgj.
Mariken Halvorsd. hans Kone   g 50 k Drangedals Prgj.
Elling Knuds. deres Søn Snedker ug 23 m Drangedals Prgj.
Ingebor Halvorsd. deres Fosterdatter   ug 17 k Drangedals Prgj.
Thorber Nielsd. Inderste Arbeiderske, fattig e 68 k Drangedals Prgj.

 

Oppistua

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift
8 131 Wraalstad og Fjeldgaardene Torrisdal Drangedal Ettestad 88 1
Hestar Stort kveg Får Svin Bygg Blandkorn Poteter
2 8 26 1 4 1 10
Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad
Peder Jørgens. Husfader Gaardbruger og Selveier e 38 m Sandøkedals Prgj.
Helline M. Pedersd. hans Datter   ug 5 k Drangedals Prgj.
Elling Jørgens. hans Broder Snedker ug 27 m Drangedals Prgj.
K. Jørgen Jørgens. hans Broder i Snedkerlære ug 23 m Drangedals Prgj.
Karen M. Jørgensd. hans Søster hjælper til med Husholdningen ug 21 k Drangedals Prgj.
Anund Johns.   Tjenestekarl ug 23 m Hvidesø Prgj.
Gunhil Halvorsd.   Tjenestepige ug 23 k Hvidesø Prgj.
Ingebor Evensd.   Tjenestepige ug 22 k Silgjords Prgj.
Aasthe O. Olsd.   Tjenestepige ug 15 k Drangedals Prgj.
Jørgen Peders. hans Fader Føderaadsmand g 66 m Drangedals Prgj.
E. Helline Olsd. hans Kone bestyrer hele Familiens Husholdning g 58 k Sandøkedals Prgj.

 

Sundet

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Overskrift
8 131 Wraalstad og Fjeldgaardene Torrisdal Drangedal Sundet 1
Stort kveg Får Geit Kveite Bygg Blandkorn Poteter
2 3 3 1/24 1/8 1/2 3
Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad
Tjøstolf Thorvilds. Husfader Husmand med Jord g 49 m Drangedals Prgj.
Gunhil Johnsd. hans Kone   g 54 k Bøe Prgj.
Signe Tjøltolfsd. deres Datter   ug 22 k Drangedals Prgj.


Bastnes

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Overskrift
8 131 Wraalstad og Fjeldgaardene Torrisdal Drangedal Bastnæs 1
Stort kveg Får Geit Bygg Poteter
1 5 6 1/2 2
Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad
Halvor Thorbjørns. Husfader Husmand med Jord g 38 m Drangedals Prgj.
Gunhil Johnsd. hans Kone   g 37 k Drangedals Prgj.
Else M. Halvorsd. deres Datter   ug 9 k Drangedals Prgj.
Anne G. Halvorsd. deres Datter   ug 6 k Drangedals Prgj.
Kirstine Halvorsd. deres Datter   ug 3 k Drangedals Prgj.


Fjellet

Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Overskrift
8 131 Wraalstad og Fjeldgaardene Torrisdal Drangedal Fjeldet 1
Stort kveg Får Geit Bygg Poteter
1 10 9 1/8 3
Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad
Stener Ols. Husfader Husmand med Jord g 49 m Drangedals Prgj.
Karen G. Olsd. hans Kone   g 45 k Drangedals Prgj.
Ole Steners. deres Søn   ug 14 m Drangedals Prgj.
Maria Pedersd. Inderst Arbeiderske fattig e 74 k Drangedals Prgj.

 

Tellingsår: 1900

Nedistua

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 40 1 Ettestad n 1 1 1 j j n n n j
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Karine Olsd. k b tj ug Kræaturstel 1841 t n s

 

Skarstøl

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 40 2 Skarstøl n 8 8 8 j j n n j j
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Knut Sørens. m b hf g Gaardbruger S 1854 t n s
Liv Halvorsd. k b hm g Gaardmandskone 1858 t n s
Søren Knuts. m b s ug Barn 1891 t n s
Halvor Knuts. m b s ug Barn 1893 t n s
Maren Knutsd. k b d ug Barn 1895 t n s
Dorte Knutsd. k b d ug Barn 1897 t n s
Stian Knuts. m b s ug Barn 18.12.1899 t n s
Randine Olsd. k b tj ug Tjener 1884 t n s

 

Oppistua

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal
pers.
Pers.
tilstades
Pers.
heime-
høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 40 3 Ettestad n 4 4 4 j j j j j
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Knud Peders. m b hf ug Gardmand, Selveier 1878 t n s
Marte Knutsd. k b hm e Moder og Husbestyrerinde 1839 t n s
Peder Peders. m b tj b ug Tjener. Har Formue 1884 t n s
Margit Olsd. k b tj ug Tjener 1885 t n s


Portil

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 under 40 3 Portil n 10 8 10 j j n n n n
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Hans Ols. m f Sannæs Drangedal hf g Husmand m j. Skogarbeider 1851 Bø Tellemarken n s
Ingeborg Nilsd. k b   hm g Husmandskone 1865 t n s
Ole Hans. m f Sannæs Drangedal s ug Skogarbeider 1885 t n s
Niels Hans. m b   s ug Skogarbeider 1882 t n s
Ander Hans. m b   s ug Barn 1887 t n s
Jørgen Hans. m b   s ug Barn 1891 t n s
Karen Maria Hansd. k b   d ug Barn 1894 t n s
Anne M. Hansd. k b   d ug Barn 1896 t n s
Niels Hans. m b   s ug Barn 1897 t n s
Gunder Hans. m b   s ug Barn 23.06.1900 t n s


Støyl

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 under 40 3 Støil n 4 4 4 j j n n j n
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Halvor Halvors. m b hf g Husmand og Skogarbeider 1873 t n s
Else Maria Olsd. k b hm g Husmandskone 1866 t n s
Ole Halvors. m b s ug Barn 1896 t n s
Hanna Gurine Halvorsd. k b d ug Barn 1897 t n s


Sundet

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 under 40 1 Sundet n 2 1 2 j n n n j j
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Nasjonalitet Trussamf.
Halvor Jørgens. m f Vasenden Aakre hf ug Husmand, Skogarbeider 1874 n s
Inger Halvorsd. k b   hm e Hans Moder 1843 n s


Bråten

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 under 40 1 Bråten n 4 4 4 j j n n j j
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Tor Halvors. m b hf g Husmand m j Skogarbeider 1848 t n Den Luterske frimenighed
Ingeborg Halvorsd. k b hm g Husmandskone 1849 t n Den Luterske frimenighed
Andreas %Halvor% Tors. m b s ug Skogarbeider 1884 t n Den Luterske frimenighed
Ingeborg Olsd. k b tj ug Tjener 1887 t n Den Luterske frimenighed


Bastnes

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 under 40 1 Bastenæs n 5 5 5 j j n n j j
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Jon Tjøstolfs. m b hf g Husmand m j Tømmermand 1834 t n s
Anne K. Pedersd. k b hm g Kone 1838 t n s
Tor Jons. m b s ug Skogarbeider 1875 t n s
Knut Jons. m b s ug Skogarbeider 1878 t n s
Anne M. Torbjørnsd. k b   ug Fattigvæsenet 1895 t n s


Bastnes

Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Uthus Tal pers. Pers. tilstades Pers.
heime-høyrande
Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
Drangedals 13 under 40 1 Bastenæs n 4 4 4 j j n n j j
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
Ole Ols. m b hf g Husmand m j Snedker 1863 Hvideseid Brb n s
Gunhild T. Jonsd. k b hm g Kone 1859 t n s
Anne K. Kresteansd. k b T. ug Tjener 1883 t n s
Jon Martinius. m b T. ug Tjener fattigvæsnet 1888 t n s

 

 


Om... | Kontakt... | ©2016 ettestad.com | counter