Ettestad.com

Jaktlaget

Nyheter

Neste jakt: lørdag 3.oktober 2020

MndDagerTid

 

Jaktlaget

Her ligger informasjon om Ettestad elgjaktlag. Jaktlaget består av tilsammen 8 grunneiere og ca 23.000 daa terreng på nord-øst-siden av Bjårvann. Det er med utgangspunkt i areal delt opp i 16 parter, der hver part stiller med en jeger. Jegerne består av de fleste grunneierne samt familie og venner.

Informasjon angående jaktlaget (nyeste øverst):

Juni 2016 Aldersregistreringer etter jakta 2015
August 2015 Aldersregistreringer etter jakta 2014
August 2015 Bestandsplan Kjosen bestandsplanområde
Oktober 2012 Bestandsplan Oseid og omegn 2012-2014
April 2012 Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Drangedal etter jakta 2011
Februar 2012 Ny hjorteviltforskrift med rundskriv
Mars 2011 Aldersregistrering etter jakta 2010
Juni 2010 Innbydelse til Drangedalsmesterskapet i elgskyting lørdag 28.08. kl 09:00
April 2010 Aldersregistrering etter jakta 2009 - Bestandsvurdering etter jakta 2009
Mars 2010 Prinsipp for tildeling - Bestandskart for elg
Sept. 2009 Informasjon fra Politiet - Oppkjøp av elgskinn - Registrering av flått og hjortelusflue
Juni 2009 Tildeling av elg - Fellingstillatelse elg
Innbydelse til Drangedalsmesterskapet i elgskyting lørdag 29.08. kl 09:00
Mai 2009 Bestandsplan Ettestad 2009-2011
Mars 2009 Faun Naturforvaltning - Aldersregistrering og bestandsvurdering etter jakta 2008
Prinsipp for tildeling - Forvaltningsmål elg 2009-2011 - Forvaltningsmål hjort 2009-2011
Juli 2008 Bestandskart for elg - Tildeling av elg
Juni 2008 Vedtak om fellingsavgifter 2008
Innbydelse til Drangedalsmesterskapet i elgskyting lørdag 16.08. kl 09:00
Sept. 2007 Fellingstillatelse elg - Fellingstillatelse hjort - Nye jakttider for elg og hjort 2007 - 2012
Informasjon til jaktvald - Behandling av viltkjøtt og god hygiene - Informasjon fra Politiet
Juli 2007 Tildeling av elg 2007 - Tildeling av hjort 2007
Juni 2007 Innbydelse til Drangedalsmesterskapet i elgskyting lørdag 25.08. kl 09:00
April 2007 Minsteareal hjortevilt og bever - Sett elg-statistikk for Drangedal 1991-2006 - Beitetakseringskurs
Mars 2007 Statistisk sentralbyrå - elgjakta - Statistisk sentralbyrå - hjortejakta
Sept. 2006 Informasjon til jaktvald - Kontroll av jaktlag - Ved ettersøk/skadeskyting - Informasjon fra Mattilsynet - Ny kunnskap til norsk elgforvaltning
  Skogdag/fagkveld på Lundeheia onsdag 20.09. kl 17:00
Juni 2006: Tildeling av elg 2006 - Tildeling av hjort 2006
  Innbydelse til Drangedalsmesterskapet i elgskyting lørdag 26.08. kl 09:00
April 2006: Viltnemda 21.04.2006 - endring av minsteareal for elg og rådyr
Mars 2006: AT Skog & Faun Naturforvaltning - Bestandsvurdering etter jakta 2005
  Drangedal kommune inviterer til åpent møte onsdag 29.03. kl 19:00: Elg og hjort i Drangedal 2006
Januar 2006: AT Skog - Elgbeitetaksering og drifts-/bestandsplaner for elg

 


Om... | Kontakt... | ©2016 ettestad.com | counter